3.kandidat Inghild Vanglo

Jeg ønsker meg et Rogaland med små forskjeller. Der alle uansett bakgrunn har de samme mulighetene.

Jeg vil jobbe for et samfunn hvor vi skaper, og hvor vi deler. Hvor vi stiller krav til hverandre, og hvor vi stiller opp for hverandre.

Vi skal sikre arbeid til alle og skape morgendagens arbeidsplasser. Vi må legge til rette for at folk som har gode idéer til nye bedrifter skal få gjort idéene til virkelighet. Samtidig skal vi styrke innsatsen for å trygge eksisterende arbeidsplasser, og gjennom en aktiv næringspolitikk skal vi skape nye. 

Da er det viktig at representanter med lokal tilhørighet fra din region og kommune er representert i fylkestinget. 

9. september er det valg. Jeg håper at du velger å stemme på Arbeiderpartiet, i kommunen og i fylket. 

Da kan vi sammen gjøre vår videregående skole til Norges beste, få et enda bedre kollektivtilbud i hele fylket, og styrke innsatsen for å trygge arbeidsplasser og skape nye.