Mer ren energi

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornyba

En rennende bekk

Foss

Fram til vi har nok fornybar energi i verden, vil norsk olje og spesielt norsk naturgass spille en viktig rolle i å redusere bruken av kull, som er mye mer forurensende.

Klimaendringene er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Målet er at vi sammen med det internasjonale samfunnet skal klare å stoppe temperaturstigningen på jorda før den når halvannen til to grader.

Rogaland Arbeiderparti vil

• ha forutsigbare og gunstige rammevilkår for utbygging av fornybar energi

• at skatteregimet for vannkraft må gjøre det lønnsomt å bygge ut og å rehabilitere kraftverk der det er forenelig med naturvernhensyn

• at fornybarfondet Nysnø skal få de rammene de trenger for å fungere som et effektivt fond som også kan skape nye arbeidsplasser innen fornybar energi i Rogaland

• fortsatt satse på olje- og gassnæringen i Norge, med mer satsing på bærekraftig produksjon, blant annet gjennom elektrifisering av norsk sokkel

• opprettholde leteaktiviteten på norsk sokkel og mulighetene til å utrede tildelte felter

• satse videre på karbonfangst og -lagring (CCS) og at Norge skal ta en ledende rolle i teknologiutviklingen, og jobbe for at Rogaland får en sentral rolle i denne utviklingen av olje- og gassbransjen

• gjeninnføre fritaket for CO2-avgiften for LNG-gass som drivstoff for skip, for å gjøre LNG konkurransedyktig mot diesel

• legge til rette for ny maritim energiteknologi med testsentre i Rogaland og energiparker til havs

• fjerne CO2-avgift på biogass fordi det er et fossilfritt energialternativ

• at kollektivtransporten i Rogaland skal være lav- og nullutslippsbasert innen 2025

• ha en nasjonal fornybarlinje i videregående skole i Rogaland

• legge til rette for tidlig hydrogensatsing i Rogaland

• legge til rette for mer landstrøm til skip i havner

• stille strenge miljøkrav ved anbud, med mål om fossil- og utslippsfrie byggeplasser

• opprette en ordning som stimulerer til energieffektiviseringstiltak i fylkeskommunens bygg, ha energiattester for alle fylkeskommunens eiendommer og arbeide for generell bevissthet om forbruk ved alle fylkeskommunale bygg

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om Mer ren energi?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!