En skole for hele mennesket

Vi er opptatt av å skape en god fellesskole med rom for alle. Alle skal få mulighet til å utvikle evnene sine og ha frih

To kvinnelige skoleelver som gjør gruppearbeid i et klasserom.

To kvinnelige elever hvorav ene jenta har hijab gjør gruppearbeid i et klasserom

Arbeiderpartiet ønsker at alle kvalifiserte lærlinger skal være sikret en læreplass.

Rogaland Arbeiderparti vil

• fortsatt ha fritt skolevalg i Rogaland

• arbeide for at alle elever som ønsker det, skal kunne fortsette på den skolen de har begynt på, ved å fjerne karakterkonkurransen ved søking til vg2

• at ingen elever skal måtte reise mer enn én time hver vei til skolen

• starte flere yrkes- og studiekompetanselinjer (YSK), gitt at det er god nok tilgang på læreplasser i fagene, slik at flere kan ta både fagbrev og generell studiekompetanse samtidig

• at elever som er i risikosonen for høyt fravær og å ikke ha grunnlag for karakter, skal prioriteres slik at flere kan fullføre

• sikre at de som har falt helt ut av skolesystemet, blir fanget opp, i samarbeid med blant annet Nav og kommunene, gjennom å opprette nye kvalifiseringssentre

• øke fleksibiliteten i yrkesutdanningen for å innarbeide mer praksis tidlig i skoleløpet

• jobbe for tettere samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående skole, som for eksempel Glidelåsprosjektet

• styrke fellesskolen og si nei til kommersielle privatskoler

• at alle elever skal ha rett på tilpasset undervisning sammen med klassen sin

• innføre leksefri skole på våre videregående skoler

• at alle videregående skoler skal ha en mobbeknapp på hjemmesiden sin, slik at elever kan melde inn mobbing og upassende oppførsel

• ha minst én sosialrådgiver per videregående skole

• ha maksimalt 15 elever per kontaktlærer

• forebygge rus- og avhengighetsproblemer blant elevene i videregående skole

• arbeide for å forebygge vold og ekstremisme på våre videregående skoler

• at voksenopplæringen skal være desentralisert, for å sikre at voksne får tatt videregående opplæring der de bor

• at fylkeskommunen skal organisere høyere utdanning i distriktene, som for eksempel gjennom tilbudet «Utdanning i Regionene» og MoR-prosjektet

• styrke skolenes læremidler og utstyr også gjennom digitalisering og automatisering

• bedre overgangene mellom skole og varig tilrettelagt arbeidsplass og opplæring (VTA/VTO)

• at alle videregående skoler skal være universelt utformet

• jobbe for å øke den statlige finansieringen til fagskolen, slik at vi kan øke antallet studieplasser

• styrke og aktivt ta i bruk mulighetene i fagskolene for fleksible utdanningsløp

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om En skole for hele mennesket?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!