Et anstendig arbeidsliv og økonomisk vekst

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i et anstendig arbeidsliv er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Fo

En mannlig renholdsarbeider vasker en korridor

En mannlig renholdsarbeider

Rogaland fylkeskommune er en stor arbeidsgiver og må gå foran når det gjelder hele og faste stillinger, bruk av lærlinger, kompetansebygging, arbeidsmiljø, inkludering og lik lønn for likt arbeid.

Rogaland Arbeiderparti vil

• sikre et trygt og organisert arbeidsliv og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

• tilby hele og faste stillinger i Rogaland fylkeskommune

• styrke og videreutvikle seriøsitetsreglene i Rogalandsmodellen for å sørge for at kontraktene tildeles seriøse aktører som har tariffavtaler og deltar i lærlingordningen

• øke rekrutteringen til bussjåføryrket gjennom å innføre Rogalandsmodellens krav til seriøsitet og bruk av lærlinger også ved anbud i kollektivtransporten

• sette inn flere konkrete tiltak for å forberede våre ansatte på digitaliseringen

• ha flere læreplasser både i det private og det offentlige og dessuten ha flere lærlinger innen blant annet helse og omsorg, barne- og ungdomsarbeid, IKT, renhold og kokkefag

• jobbe for flere arbeidsplasser i distriktene og at eksisterende offentlige arbeidsplasser ikke sentraliseres

• at nye, statlige stedsuavhengige arbeidsplasser legges til distriktene

• se på mulighetene for å ha stedsuavhengige fylkeskommunale arbeidsplasser i hele fylket

• at fylkeskommunen som hovedregel skal tilby hele og faste stillinger

• etablere flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)

• at fylkeskommunen skal være en seriøs arbeidsgiver med et sterkt varslervern og god og reell medbestemmelse for arbeidstakerne

• beholde søndagen som annerledesdag og som en fridag for flest mulig

• beholde IA-avtalen inntil et reelt alternativ er på plass

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om Et anstendig arbeidsliv og økonomisk vekst?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!