2.kandidat Tom Kalsås

Jeg er en av dem som selv har hatt nytte av sosialdemokratiet og en velfungerende velferdsstat. Derfor jeg stolt over å stille til valg for Arbeiderpartiet hvor jeg kan bidra til små forskjeller og sterkere fellesskap.

Jeg mener at skolen er et av samfunnets aller viktigste fellesskap. Ingen av våre elever skal bli utestengt eller mobbet. Ingen av våre ungdommer skal starte skoledagen på tom mage. Så mange som mulig av elevene våre skal fullføre videregående skole. Våre ungdommer skal ha mulighet til å utvikle og bruke evnene sine. Slik får de frihet til å skape sin egen framtid.

9. september er det valg. Jeg håper at du velger å stemme på oss. 

Da kan vi sammen gjøre vår videregående skole til Norges beste, få et enda bedre kollektivtilbud i hele fylket, og styrke innsatsen for å trygge arbeidsplasser og skape nye.

Les mer om vår politikk under!