Vedtak på årsmøte Rogaland AP 2021

Vedlagt finner dere samtlige vedtak fra årsmøtet i Rogaland AP. 

Vi tar forbehold om at foreløpig oversikt, og at det kan forekomme mindre feil.

Vedtakene er delt inn i:

 Politiske uttalelser Endringsforslag til AP landsmøtet (noen også omtalt i uttalelser) Personvalg, nytt fylkesstyre og delegater til Landsmøtet. 

Årsmøtet ble gjennomført digitalt.