Valgkomiteens innstilling 2021

Valgkomiteen takker for innspillene som har kommet fra kommunepartiene: I en slik prosess blir det ekstra synlig hvor mye kompetanse som finnes blant Rogaland Arbeiderparti sine medlemmer. 

Komiteen er stolte over den enstemmige innstillingen vi legger frem for årsmøtet 13. mars, og mener den viser noe av bredden og styrken som ligger i Rogaland Arbeiderparti. Dette er et lag som vi har stor tro på at sammen utgjøre en forskjell for hele fylket vårt!   

Valgkomiteen vil spesielt takke Tom Kalsås og Siv Len Strandskog for den innsatsen dere har lagt i styret i Rogaland Arbeiderparti: Dere har satt spor - takk 🌹 Heldigvis har dere begge sentrale verv, slik at Rogaland fortsatt kan få stor nytte av deres klokskap, kunnskap og engasjement!  

Valgkomiteen har innstilt Odd Stangeland som nestleder. Odd er ordfører i Eigersund (i sin andre periode), og leder av KS Rogaland. Han er en synlig og aktiv ressurs som har løftet viktige problemstillinger, og vært en samlende person både lokalt og regionalt. Han er opptatt av samarbeid og lagbygging, som er avgjørende når et fylke skal stå samlet. 

Astrid Reiestad Førli er innstilt som ny leder i kvinnenettverket. Astrid er gruppeleder i Gjesdal Arbeiderparti. Hun har i flere år hatt sentrale politiske verv i Gjesdal, og vært sentral i kvinnenettverket i Rogaland. Hun har et ekstra stort engasjement for kvinnepolitikk og likestilling. Vi har tro på at hun vil lede kvinnenettverket på en fremoverlent og samlende måte. 

Mads Drange fra Suldal får fornyet tillit som styremedlem. Han ble i 2020 valgt for ett år, og har vært en aktiv og god ressurs i styret som vi er glad for at ønsker å være med videre.   

Det er et godt, mangfoldig styre som valgkomiteen innstiller på: De utfyller hverandre både med sine ulike erfaringer og kunnskaper, men også geografisk og aldersmessig. Vi gleder oss til å følge dette styret videre i perioden hvis årsmøtet så vil.  

Valgkomiteen Rogaland Arbeiderparti innstiller til følgende personer til nytt styre ved det digitale årsmøtet 13. mars: 

  

Leder: Torstein Tvedt Solberg, Stavanger (valgt til 2022) Nestleder: Marianne Hirzel, Haugesund (valgt til 2022) Nestleder: Odd Stangeland,  Eigersund (velges for 2 år)   

Leder kvinnenettverket: Astrid Reiestad Førli, Gjesdal (velges for 2 år) Medlemsansvarlig: Tone Elin Berge, Hå, (valgt til 2022) Styremedlem: Mads Drange, Suldal, (velges for 2 år) Styremedlem: Tove Elise Madland, Vindafjord (valgt til 2022)   

1. vara Hamza Ali (Sola) 2. vara Tilde Broch Østborg (Stavanger) 3. vara Faruk Brahimi (Sandnes) 4. vara Svanhild Irene Lygre Andersen (Karmøy) 5. vara Bernhard Brunes (Time)   

Alle varamedlemmene velges for 1. år. 

 

Innstillingen er enstemmig.  

  

Mvh Bente Gravdal 902 31 716