Uttalelser vedtatt på årsmøtet 08.03.20

Uttalelser vedtatt på Rogaland Arbeiderpartis årsmøte 08.03.20