Uttalelse fra styret i Rogaland Arbeiderparti om vedtaket i Partilovnemda

Styret i Rogaland AP tar på alvor beslutningen til Partilovnemda 10.03.21 til etterretning, og har allerede igangsatt arbeid med forbedringer i rutiner og oppfølging for å unngå at dette skal skje igjen.

Våren 2021 ble det avdekket en feil med i innrapportering av Rogaland APs valgkampbidrag i 2019. Med en gang feilen ble oppdaget har styret og administrasjonen gjort sitt fremst for å rette opp feilen og melde inn nødvendig informasjon til relevante organ. For å unngå at lignende feil skjer igjen er det nå igangsatt et omfattende arbeid for å bedre rutiner og oppfølging.