Stanley Wirak innstilles som styreleder av Rogaland Arbeiderparti

Kari Nessa Nordtun som leder av valgkomiteen har følgende uttalelse:

- Først og fremst vil jeg si tusen takk til alle innspill som har kommet inn til valgkomiteen, og det engasjementet og samarbeidet som har vært både i kommunepartiene, men også internt i komiteen. Vi er veldig stolte over innstillingen vi nå, enstemmig legger frem for årsmøtet.

Valgkomiteen innstiller på et fylkesstyre hvor styreleder, leder av kvinnenettverket, studieleder og styremedlemmene er innstilt gjenvalgt, men med to nye nestledere. Først vil vi takke Jone Laursen og Ragnhild Bjerkvik for deres innsats i styret og det arbeidet de har lagt ned i Rogaland Arbeiderparti.

Valgkomiteen har innstilt Stanley Wirak som styreleder. Stanley ble valgt som leder i fjor, og det var naturlig for valgkomiteen at Stanley blir innstilt også denne perioden. Stanley har gjort en god jobb som styreleder, og har i en krevende tid for vårt parti nasjonalt vært en tydelig stemme, som har markert fylkeslaget godt nasjonalt og lokalt, både i media, landsstyret og i samarbeid med fylkestingsgruppen og kommunepartiene.

Som 01. og 02.nestleder innstiller valgkomiteen på Hege Haukeland Liadal og Dag Mossige. Som stortingsrepresentant har Hege tiltrådt fylkesstyret i inneværende periode, og har vært en aktiv del av styret. Hege besitter mye god kunnskap og kompetanse innenfor flere områder, men spesielt den nasjonale tilknytningen - som vi tror vil utfylle det innstilte styret godt.

Dag Mossige har som kommunalråd, gruppeleder (ved permisjon), og aktivt medlem i Stavanger Arbeiderparti vist seg som en politiker med et brennende engasjement for flere viktige politiske områder, heriblant skole og utdanning. Dette er et engasjement valgkomiteen er sikre på at vil komme det nye styret til god nytte fremover.

Vi innstiller til gjenvalg på samtlige andre styremedlemmer, leder av kvinnenettverket og studieleder. Disse har gjort en utmerket jobb for Rogaland Arbeiderparti, har samarbeidet godt, både innad i styret, men også ut i kommunepartiene innenfor hvert sitt område. Spesielt vil vi trekke frem det kvinnepolitiske- og skoleringsarbeidet, hvor kommunepartiene har vært veldig aktive deltagere.

Det er et godt, mangfoldig styre som valgkomiteen innstiller på, som utfyller hverandre både erfarings- og kunnskapsmessig, men også geografisk og aldersmessig. Vi gleder oss til å følge dette styret videre i perioden hvis årsmøtet så vil.

Anniken Huitfeldt vil være tilstede hele lørdag på vårt årsmøte, og vil derfor være tilgjengelig for intervjuer og kommentarer. Dette kan avtales på forhånd via undertegnede, men også under årsmøtet.

Har dere ytterligere spørsmål kan følgende kontaktes:

Kari Nessa Nordtun

Leder av valgkomiteen

Stanley Wirak snakker til landsmøtet