Rogaland Arbeiderpartis årsmøte 2023

Bilde av det nye styret i Rogaland Arbeiderparti

Framme til venstre: Kate Hidle (medlemsansvarlig), Siv Hege Lund (1.vara), Katrine Skancke Eriksen (3.vara), Frode Fjeldsbø (leder), Hannah Owe Hope (leder AUF i Rogaland). Bakers til venstre: Bente Gravdal (leder av Kvinnenetttverket), Henning Berge (2.vara), Jarle Nilsen (2.nestleder), Mads Drange (styremedlem), Bernhard Brunes (styremedlem), Laine Eline Wold (5.vara). Ikke tilstede: Kari Nessa Nordtun (1.nestleder) og Arin Erikssonn (4.vara)

Rogaland Arbeiderparti gjennomførte årsmøte sitt 11.-12. mars på Hotel Residence i Sandnes.

I dokumentene under finner dere vedtatte politiske uttalelser fra årsmøtet og andre forslag.