Rogaland Arbeiderparti søker politisk rådgiver

Rogaland Arbeiderparti søker politisk rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Rogaland Arbeiderparti søker ny politisk rådgiver til påtroppende fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak.
 

Arbeidsoppgaver
- Rådgiver og tilrettelegger for fylkesordføreren i ulike sammenhenger
- Utarbeide taler, innlegg og presentasjoner
- Mediehåndtering
- Strategisk planlegging og nettverksbygging, både nasjonalt og internasjonalt
- Samarbeide tett med fylkeskommunens fagavdelinger, samt med eksterne aktører
- Planlegge og delta i gjennomføringen av ordførerens møter og arrangementer
- Ansvar for og oppfølging av kalender, post, e-poster, telefoner og andre henvendelser til fylkesordføreren 


Kvalifikasjoner

- God samfunnsforståelse og kunnskap om politikk, politiske prosesser og offentlig forvaltning
- God og presis skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
- God kunnskap om og erfaring med bruk av sosiale medier
- Bred erfaring fra arbeids- og organisasjonsliv er ønskelig
- Utdanning på universitets-/høyskolenivå innen kommunikasjon, samfunnsvitenskapelige fag eller lignende


Personlige egenskaper

- Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt
- Vi søker etter en rådgiver med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og som kan sette seg inn i nye saker og områder raskt
- Du er nysgjerrig, nytenkende og har blikk for både de store linjene og de viktige detaljene
- Du er selvstendig og har gjennomføringsevne
- Du er strukturert, har gode analytiske ferdigheter og stor arbeidskapasitet 


 Vi tilbyr

- Samfunnsaktuelle oppgaver nær viktige beslutningsprosesser både administrativt og politisk
- Spennende og omfattende arbeidsoppgaver i et hektisk og godt arbeidsmiljø
- Fleksibel arbeidstid
- Lønn etter avtale og gode velferdsordninger Kontor sentralt plassert i Stavanger sentrum
- Gode pensjons- og forsikringsordninger 


Arbeidssted:
Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger

Noe reisevirksomhet må påregnes


Stillingstype og tiltredelse

Arbeidstaker ansettes midlertidig som politisk rådgiver i Rogaland Arbeiderparti med tiltredelse etter avtale. Det er ønskelig at vedkommende kan tiltre stillingen snarest.

Arbeidstaker skal utføre tidsbegrenset arbeid så lenge Marianne Chesak er fylkesordfører i Rogaland. Arbeidsforholdet opphører med  tre måneders varsel når Marianne Chesak eventuelt fratrer som fylkesordfører i Rogaland, og senest den 20. oktober 2023.
 

Kontaktinfo:
Gruppeleder Tom Kalsås, 92600913

Kortfattet søknad med cv sendes på e-post innen 13. oktober til tom_kalsaas@hotmail.com