Rogaland Arbeiderparti oppfordrer alle medlemmer til å stemme i Kirkevalget

Sterkere fellesskap og utvikling av demokratiet er viktig ved valgene i 2019

I 2019 skal vi gjennom demokratiske prosesser velge våre folkevalgte som skal bruke de neste fire årene på å utvikle våre lokalsamfunn til beste for alle oss som bor og skal bo i landets kommuner og fylker. 

Det er viktig å delta ved valget for å benytte muligheten til å kunne påvirke hvordan du vil at våre lokalsamfunn skal utvikle seg inn i framtida. Lav valgdeltagelse overlater påvirkning til de færre og demokratiet vårt svekkes.

Rundt 70 % av befolkningen er medlemmer av kirken, og Arbeiderpartiets mål er at medlemmene skal utgjøre en demokratisk kraft som sikrer en folkekirke som er åpen og inkluderende med plass for ulike religiøse behov.

Vi mener det er viktig å videreutvikle ordningene med valg til de styrende organer i kirken.

Arbeiderpartiet mener at valgordningen må sikre at medlemmer til lokalt, regionalt og sentralt nivå må organiseres gjennom direkte valg og gjennomføres samtidig med og i lokaler i, umiddelbar nærhet til kommune- og fylkestingsvalgene. For Arbeiderpartiet er det viktig at den skrittvise selvstendighetsgjøringen og demokratiseringen av Den norske kirke fortsetter.

Vi skal ha takhøyde og toleranse for det religiøse mangfoldet i Norge, og hvordan folk på forskjellige måter lever ut sin tro Religion og livssyn spiller en viktig rolle i det norske samfunnet, både for fellesskapet og for enkeltmennesker.

Alle har rett til å praktisere sin religion og livssyn i tråd med trosfriheten og innenfor demokratiske spilleregler.

Vi oppfordrer alle til å benytte stemmeretten også i kirkevalget. Åpen folkekirke stiller med lister i alle landets elleve bispedømmer.Bruk stemmeretten – godt valg!