Leserinnlegg: Regjeringen lopper fylkeskassen

Det er grunn til å rope varsko etter at regjeringen har gjennomført en oppgave­­reform som nå tvinger fylkespolitikerne til å senke ambisjonene.

Av. Gruppeleder Tom Kalsås, Rogaland Arbeiderparti

1.januar overtar fylkeskommunen en rekke statlige oppgaver. Blant annet den delen av felles vegadministrasjon som gjelder fylkesveiene. I praksis overføres ca. 150 arbeidsplasser over natten. Dessverre får ikke fylkeskommunen overført penger fra regjeringen tilsvarende den økte ressursbruken. Blant annet følger det ikke med midler til å dekke kostnader til kontorleie, en kostnad fylkesrådmannen har beregnet til 15,6 mill. kr i året. I praksis tappes altså kontoen til fylkeskommunen med minst 15,6 mill. kr bare ved overføringen av felles vegadministrasjon.

Verst er det imidlertid med oppgavene innen kulturminnevern. Her er det beregnet et behov på 22-25 årsverk, mens fylkeskommunen kun får overført midler tilsvarende 10 årsverk. Regionreformer er derfor blitt til en statlig effektiviseringsreform - hvor de kan slippe unna viktige oppgaver og samtidig spare penger. Dette går ut over innbyggerne - og særlig ungdom i videregående skole, som fylkeskommunen har ansvaret for.

Dette ble illustrert for all verden da fylkesrådmann Inge Smith Dokken i forrige uke la fram sitt forslag til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Han foreslår kutt på 80 milli. kr i 2020 - som både betyr dårligere og dyrere kollektivtransport, mindre asfalt på veiene og 15 mill. kr i kutt til skolen. Særlig skolekuttene vil sitte langt inne for oss i Arbeiderpartiet. De siste fire årene har vi prioritert skole høyt - og fått svært gode resultater. Både skolegjennomføring er økt, eksamens­­resultater er bedret og vi er best i landet på å skaffe ungdommene våre læreplasser.

Nå må de ulike partigruppene snu hver stein og prioritere knallhardt for å redde stumpene. Vi skal komme med våre endringer og forbedringer i fylkesutvalget den 26. november. Handlingsrommet er betydelig redusert. Og regjeringen har tvunget fylkespolitikere fra alle partier til å redusere ambisjonene.

Publisert i Stavanger Aftenblad 13.11.2019