Penger til skole og omsorg er viktigere enn nullskatteytere

Hittil har de verste utslagene for kommuneøkonomien til en viss grad blitt avverget med rekordhøy oljepengebruk. Nå vedgår Siv og Erna at den ikke kan fortsette etter valget.

«Kutter støtte for multihandikappede, uføre og kronisk syke – fortsetter skattekuttene til de rikeste.» VGs overskrift om Frp/H-regjeringens 2017-budsjett var korrekt – og logisk. Mindre skatt for noen, må alltid betales av noen andre.

Disse andre er blant annet skoleelever og eldre med omsorgsbehov i Rogaland. Hittil har de verste utslagene for kommuneøkonomien til en viss grad blitt avverget med rekordhøy oljepengebruk. Nå vedgår Siv og Erna at den ikke kan fortsette etter valget. Men inntektene til felleskassa skal videre ned med titalls milliarder i nye skattekutt. Fire nye Frp/Høyre-år vil derfor bli dramatisk for skole og eldreomsorg.

Jeg er en av 318 ordførere fra hele landet og ulike partier som har skrevet under på oppropet «Varsko om eldreomsorg og skole», 16 av oss er fra Rogaland. Men noen glimrer med sitt fravær. På listen over de 318 finner vi ingen Høyre-ordførere fra fylket eller landet forøvrig, og da kan det ikke skyldes tilfeldigheter? Så hva skyldes det? Oppropet har ikke partipolitisk slagside. Det skiller nemlig ikke mellom skattekutt og «andre utgifter» som konkurrenter til kommuneøkonomien. Underskriften handler kun om å stå opp for egne innbyggere.

I oppropet utfordret vi partiene sentralt. De fikk god tid på seg, og nå i sommer ble svarene lagt ut på Facebook-siden «Ordføreroppropet for eldreomsorg og skole». Kun Høyre lot være å svare. Frp svarte, men ikke på spørsmålet: Hva skjer etter valget? Forklaringen er nok at de to står alene om store skattekuttløfter. De vet de ikke har penger til å garantere for eldreomsorg og skole i kommunene, og velger heller å skygge unna debatten.

For Ap er skole og eldre viktigere enn skattekutt til dem med mest fra før. Budskapet er velkjent. Men alvoret større enn noen gang. Høyre vil nå fjerne formuesskatten. Dette skaper nullskatteytere. Med Høyre i regjering vil de som har aller mest, få de største skattelettelsene. Vi vil at alle skal bidra til fellesskapet. Vi synes at skole, helse og omsorg er viktigere enn skattelette til de som har mest!