lysefjorden

Nye industrieventyr for Rogaland

Rogaland har alle forutsetninger for å ta på seg ledertrøya i utviklingen av fremtidsnæringene. 

Men skal vi klare å gripe de mulighetene, trengs en langt mer aktiv næringspolitikk enn i dag. Staten, arbeidstakerne og næringslivet må finne sammen om tiltak som kan skape vekst i hele fylket.

Vekstplanen for Rogaland synliggjør våre hovedsatsinger for å skape nye arbeidsplasser og muligheter i fylket de neste fire årene, både innen tradisjonelle næringer som kraftkrevende industri og næringsmiddelindustri og nye spennende satsinger som havvind, hydrogen og mineral.