Marianne Chesak er vår fylkesordførerkandidat

- Arbeiderpartiets politikk trengs for fremtidens Rogaland.

Fra venstre: Lin Veronica Jacobsen, Hjelmeland; Hamza Ali, Sola; Henrik Heimly Steinnes, Stavanger; Martin Dirdal Bjørnson, Sandnes; Asle Rafdal, Sauda; Helge Steinsvåg, Strand; Lars Enevoldsen, Time; Tom Kalsås, Gjesdal; Marianne Hirzel, Haugesund; Marianne Chesak, Stavanger; Faruk Brahimi, Sandnes; Marte Eide Klovning, Utsira; Siv Hege Lund, Sauda; Tone Elin Berge, Hå og Tove Elise Olsen Frøland, Vindafjord.

Vi har nå styrt Rogaland i tre år. Vi har stått på hver eneste dag for Rogaland,  for våre innbyggere, for våre velgere, for deg, meg og våre nærmeste. Vi har gjort en enorm forskjell, både innen skole, arbeid, kollektiv, næring og folkehelse. Dette viser hvorfor det er viktig at Arbeiderpartiet skal ha hendene på rattet. Og vi gir oss ikke med det!

Rogaland skal være best på gjennomføring i landet. Vi må sikre at alle skal gjennomføre skolen hos oss. Vi må sørge for at alle voksne som vil, skal kunne fullføre utdanningen sin, og at alle våre unge skal ha et skolemiljø som ikke bare oppleves som positivt – men som oppmuntrende. 

Akkurat når vi er her i dag, så vet vi at altfor mange av våre unge, de opplever mobbing, de opplever ekskludering,  og de opplever ensomhet. De opplever en skolehverdag hvor de har ingen. 

Derfor er jeg glad for at vi her i dag, vi har sagt at vi skal gjøre noe med dette. Fordi vi vet at våre unge gjør det godt, når de har det godt – og slik alle sammen, skal vi bli Norges beste! Sa Marianne Chesak fra talerstolen.

Nettopp derfor er jeg så glad for det flotte laget vi går til valg på, et lag med enormt engasjement, kunnskap og et hjerte for fremtidens Rogaland. 

Med på laget har Marianne med seg Tom Kalsås fra Gjesdal som andrekandidat og Inghild Vanglo fra Eigersund som tredjekandidat. AUFeren Martin Dirdal Bjørnson fra Sandnes som fjerdekandidat.

Her følger hele fylkestingslisten til Rogaland Arbeiderparti. Den ble vedtatt på nominasjonsmøtet 17. november: 

Tom Kalsås, fra Gjesdal og vår andrekandidat står ved siden av Marianne Chesak fra Stavanger som er vår fylkesordførerkandidat.