Innstilling valgkomite Rogaland AP 2022

Valgkomiteen takker for innspillene som har kommet fra kommunepartiene. I en slik prosess blir det ekstra synlig hvor mye kompetanse vi har i rekkene våre.

Komiteen er stolt over den enstemmige innstillingen vi legger frem for årsmøtet 19.-20. mars, og mener den viser noe av bredden og styrken som ligger i Rogaland Arbeiderparti. 

Valgkomiteen vil rette en stor takk til Torstein Tvedt Solberg, Tove Elise Madland og Tone Elin Berge som trer ut av styret. Torstein har ledet partiet gjennom en krevende periode der mulighetene for fysiske samlinger har vært redusert. Likevel har styret holdt aktiviteten oppe og bidratt til å videreutvikle partiet. Tusen takk for jobben dere har gjort!

Vi takker også Marianne Hirzel og Astrid Reiestad Førli som gikk ut av styret i løpet av perioden.

Valgkomiteen har innstilt Frode Fjeldsbø som leder av Rogaland Arbeiderparti. Frode er inne i sin tredje periode som ordfører i Gjesdal. Han er en populær ordfører som også nyter stor tillit i resten av fylket. Med sin samlende personlighet, politiske teft og organisatoriske egenskaper, mener valgkomiteen Frode er den rette personen til lede partiet i den viktige perioden fram mot neste kommune- og fylkestingsvalg.

Som første nestleder innstiller valgkomiteen Kari Nessa Nordtun. Med Kari i front vant Arbeiderpartiet makten i Stavanger etter 26 år med Høyre-styre. Kari er hardtarbeidende, samlende og raus, og vil tilføre styret tung politisk kompetanse.

Jarle Nilsen, ordfører i Karmøy, innstilles som nytt styremedlem. Jarle har stor arbeidskapasitet, gode kommunikasjonsevner, og stiller alltid opp for partiet. Disse egenskapene, samt hans smittende humør og brede nettverk, vil gjøre ham til en verdifull ressurs for styret og for fylkespartiet for øvrig.

Valgkomiteen innstiller Tilde Broch Østborg fra Stavanger som leder av kvinnenettverket. Hun er lege og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun har lang fartstid i ulike roller som tillitsvalgt i Legeforeningen, og sitter nå som nestleder i etisk råd. Hun har et særlig engasjement for reproduktiv helse, likestilling og arbeidstakerrettigheter. Tilde har fungert som leder av kvinnenettverket siden i fjor høst, og har imponert i rollen.

Bente Gravdal innstilles som medlemsansvarlig. Bente er gruppeleder i kommunestyregruppen til Eigersund Arbeiderparti. Bente er en solid organisasjonsbygger og lagspiller som vil sikre at medlemsarbeidet drives fram på en god måte.

Valgkomiteen innstiller et kompetent og handlekraftig styre, som utfyller hverandre med sine ulike erfaringer og kunnskaper. 

Valgkomiteen Rogaland Arbeiderparti innstiller følgende personer til nytt styre:

Leder: Frode Fjeldsbø, Gjesdal - 2 år

Første nestleder: Kari Nessa Nordtun, Stavanger - 2 år

Andre nestleder: Odd Stangeland,  Eigersund, ikke på valg

Styremedlem: Jarle Nilsen, Karmøy - 2 år

Styremedlem: Mads Drange, Suldal - ikke på valg

Leder kvinnenettverket: Tilde Broch Østborg, Stavanger - 1 år

Medlemsansvarlig: Bente Gravdal, Eigersund - 2 år

1. vara Hamza Ali, Sola

2. vara Cecilia Lindbåge Karlsen, Sandnes

3. vara Bernhard Brunes, Time

4. vara Svanhild Irene Lygre Andersen, Karmøy

5. vara Siv-Hege Lund, Sauda

Alle varamedlemmene velges for ett år.

Innstillingen er enstemmig.

Innstilling til nominasjonskomite, programkomite og kontrollkomite er vedlagt.

Erling Nordgård, leder av valgkomiteen

93626203