Innlegg fra Fylkesvaraordfører under Fylkestinget 08.des

Kjære ordfører og fylkesting, Barn og unge er vår viktigste ressurs og skolen vår viktigste oppgave. I tillegg til å gi ungdom avgjørende grunnkompetanse er skolen den det viktigste verktøyet for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. En god skole er viktig for en samfunn med små forskjeller. Men for at skolen skal ha denne utjevningseffekten må vi få ungdommen gjennom det videregående opplæringsløpet.

original_1478641471_0651789

Vet dere? At av gutter som startet på yrkesfag i 2009 i Rogaland, er det hele 36 av 100 som ikke har gjennomført etter 5 år? Det vil si over 700 av de som startet i 2009 som enda ikke har gjennomført. Det er ikke så mye bedre for jentene der 35 av hundre ikke fullførte..

Tallene på studiespesialiserende er bedre, men med større kjønnsforskjeller. 75% av guttene fullførte mens hele 88% av jentene gikk løpet ut.

Men det går an – i Ølen gjennomførte 100% Vg3. Dette inspirerer meg!

Vi har en god skole i Rogaland, og er langt i fra verst når det kommer til gjennomføring. Og flere av de som dropper ut går tilbake til skolebenken igjen senere, noen skifter studieretning og noen går ut i jobb. Men kvalitetsmeldingen viser at det er store forskjeller blant skolene i Rogaland og det er en utfordring vi må gripe fatt i.

Kjøre fylkesting, fra 2009-kullet var det altså over 1500 ungdommer som ikke fullførte innen 5 år.

Hvorfor er dette så viktig?

Hva skjer med de unge som ikke fullfører vgs.?

Noen går ut i jobb, noen skifter studieretning men, vi vet at de er overrepresentert på dystre statistikker. Unge uten grunnutdannelse er spesielt utsatt for å forbli langtidsledige - og er overrepresentert blant unge uføre. I den tiden vi går inn i nå, med økende ledighet og mot lavkonjunktur så er denne gruppen ekstra utsatt – og de er vårt ansvar!

De er vårt ansvar, kjøre Fylkesting. Derfor har flertallspartiene satt av 10 millioner i målrettet midler til arbeidet mot frafall, og potten vokser utover perioden. Vi skal intensivere arbeidet mot frafall i Rogalandskolen!

Som Arbeiderparti-kvinne og med bakgrunn fra ”fagrøysla” er jeg veldig glad for retningsskiftet vi nå tar som arbeidsgiver.

De ansatte er den viktigste ressursen for Rogaland Fylkeskommune og vi slår fast at Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsplass som bygger på åpenhet, tillit, respekt og gode arbeidsbetingelser.

Med økende ledighet og et utrygt jobbmarked er ikke svaret mer midlertidighet. Heller ikke økt brukt av innleie. 

Vårt svar i denne perioden er mer trygghet. Vi sier derfor klart nei til å benytte oss av seg av muligheten for midlertidige ansettelser på vilkårlig grunnlag som det nå er en åpning for i arbeidsmiljøloven.

Visste du, at vi i dag har innleid renholdspersonell som går på månedskontrakter?

Vi viser retningsskifte og går fra at faste ansatte renholdere som slutter skal erstattes av innleid personell, til det motsatte. Vi skal gjøre innleide personell om til faste ansatte,

Målet er at alle renholdstjenester skal være i fylkeskommunal drift. Vi tror at trygge mennesker våger mer.

Vi har og en storstilt satsing på samferdsel. Med nytt takst og sone system får Nord-Jæren et kollektivtilbud bedre enn før. Vi vil at flere skal reise kollektivt og skal derfor ha en to ukers gratis periode, for alle som vil teste ut det gode tilbudet. Vi tror at det vil få flere til å reise kollektivt i det lange løp. I tillegg til å satse på kollektiv så gir vi syklistene et løft. Vi setter av 10 millioner for å få fortgang i bygging av sykkelveier. Det må til at flere skal sykle og at flere skal ta bussen, for at vi skal ha ren luft å puste i.

Vi har et begrenset økonomisk handlingsrom, men får likevel tydelig vist at vi nå skifter retning.

Takk!