Innlegg fra fylkestingsrepresentant Siv-Len Strandskog 08.des

Fylkesordfører, I vårt forslag til økonomiplan har administrasjonsutvalget, som jeg skal lede, fått et viktig oppdrag. I forslaget står det at vi skal ha gode rutiner for varsling og administrasjonsutvalget skal sikre at rutiner er tilfredsstillende og godt kjent.

original_1478641238_2927563

Det å være varsler kan være en tung bør å ta på seg. Media har vist oss saker der en ser at varslere kan ha en stor rolle for å sikre at saker blir belyst og at kritikkverdige forhold blir avdekket. Saken i politiet i Bergen er et eksempel – et eksempel der en også ser problemene varslere kan bli utsatt for.

Vi i administrasjonsutvalget skal ta vårt ansvar og sikre at vi har gode rutiner, at arbeidsmiljøloven blir overholdt, at varslere blir ivaretatt og føler seg trygg, at det er kultur for å si ifra om eventuelle kritikkverdige forhold, - og at vi som fylkeskommune vil være en åpen organisasjon, som vil lære, utvikle og endre oss det som må til.

Arbeidsmiljøloven §1-1b

”Lovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.”

Mye kan sies om regjeringens endring av arbeidsmiljøloven. Jeg skal la være å si mye om det, men vi som fylkeskommune skal ikke benytte seg av muligheten for midlertidige ansettelser på vilkårlig grunnlag.

Fast ansettelse skal være regelen, midlertidighet et unntak. Ved vårt forslag sikrer vi det. I disse tider vi er inne i er det desto viktigere at vi går foran som gode eksempler og sikrer trygge arbeidsforhold i vår organisasjon.

Når jeg som fylkespolitiker blir kjent med at noen renholdere vi bruker, som innleid personell, går på én måneds-kontrakter, ja da sier jeg stopp en halv.

Slikt skal ikke forekomme! Jeg er stolt og glad for å tilhøre et flertall som sier at renholderne skal være våre renholdere, og vi skal sikre de faste ansettelser i fylkeskommunen. Så da blir dette noe av det som fører Rogaland fylkeskommune som arbeidsgiver, inn i ei ny tid!