Innlegg fra fylkestingsrepresentant Alan G. Thompson 08.des

Ordfører, Det var med stor glede og lettelse i Ryfylkeregionen da det ble kjent at det nye flertallet i fylkestinget hadde lagt inn Utdanning i Ryfylke/Utdanning i Regionene (forkortet UIR) i forslaget til økonomiplan.

original_1478641241_848237

Jeg tillater meg å referere enkelte avsnitt fra lederen i Bladet Ryfylke av 1. desember i år under overskriften ”VIKTIG SNUOPERASJON” som illustrerer dette;

"Utdanning i Ryfylke har sikra sin vidare eksistens etter at fleirtalspartia på fylkestinget har blitt einige. For Sauda og andre distriktskommunar er dette ein viktig distriktspolitisk siger.

Utdanning i Ryfylke, eller Utdanning i Regionene som det nå heiter, gjekk ein uviss framtid i møte då fylkestinget i vår var skeptiske til å bidra med pengar.

Etter at statlige midlar ikkje lenger kunne dekke utgiftene, var det klart at fylkeskommunen måtte opne lommeboka for å sikra at distriktskommunane kunne få eit lokalt utdanningstilbod på eit høgare nivå enn vidaregåande skule".

Lenger nede i lederen står det:

"Derfor skulle det bare mangle at ikkje fylkespolitikarane er med å tar ansvar for at også distriktskommunane får sjansen til å gjennomføre kompetanseheving når det har vist seg å vere ein suksessmodell."

Så langt lederen i Ryfylke.

Ordfører,

UIR er først og fremst et verktøy for lokal og regional omstilling. UIR er et strategisk partnerskap mellom kommuner, næringslivsaktører og høgskoler. Formålet med partnerskapet er å kartlegge, forme og levere skreddersydde utdannings- og opplæringstiltak der folk bor.

I dette strategiske partnerskapet er kompetanseutvikling et middel. Det er en driver for både utvikling av nye og bedre offentlige tjenester og ikke minst styrking av konkurransekraft i lokalt næringsliv.

UIR er derfor første og fremst et strategisk virkemiddel for å sikre mest mulig effektiv omstilling og utvikling i regionene.

Derfor er det viktig at fylkeskommunen nå i sin rolle som regional utviklingsaktør viderefører arbeidet og partnerskapet i UIR.

Takk.