Hva er det viktigste i din lommebok?

Vi må ta vare på velferdsstaten Norge, landet som flere år på rad er kåret til verdens beste land å bo i, med små forskjeller, like muligheter og lavt konfliktnivå.

Bilde av et barn i bildedelen av en lommebok, hvor det ligger sedler og bankkort på andre siden av lommeboken. Hva er det viktigste i din lommebok står over og Ap-logoen med teksten stem Arbeiderpartiet 11.september under.

Disse verdiene er nå under press. Med Høyre og Frp i regjering har de sosiale og økonomiske forskjellene økt og flere står uten arbeid. Denne negative trenden må snus, og det gjør vi best sammen.

Arbeiderpartiet vil satse på gode barnehager og en god fellesskole, hvor barn med ulik bakgrunn møtes og får større forståelse for hverandre. I tillegg vil vi sikre en god og trygg alderdom, hvor den enkelte får være sjef i eget liv. For oss er våre barn og barnebarn viktigere enn store usosiale skattekutt til de som har mest fra før.

ARBEIDERPARTIET VIL SATSE DER ROGALAND ER BEST

Aldri før har så mange stått uten jobb i Rogaland. Og aldri har vi hatt så store oppgaver å løse. For tre år siden var Rogaland det fylket i Norge med lavest arbeidsledighet. Nå er den høyest. Høyre og FrP har mislyktes på viktige områder for Norge. Flere står utenfor arbeidslivet, det skapes for få nye jobber og tryggheten i arbeidslivet svekkes.

Vi vil bidra med politikk som virker for å skape nye arbeidsplasser, hjelpe dem som mister jobben, og få opp aktiviteten i de næringene som sliter. Der er nå vi legger grunnlaget for framtida. La oss komme i gang.

La oss komme i gang.

Rogaland vil jobbe. Og vi vil jobbe for Rogaland.