Hurdalsjøen

Hurdalsplattformen

For en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet 2021 - 2025

– Jeg er stolt og glad for å kunne legge fram en politisk plattform for et mer rettferdig Norge, sier påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre. Han la i dag fram Hurdalsplattformen, som danner grunnlaget for den nye Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen.– Hurdalsplattformen har politikk for å få forskjellene ned, få flere i jobb, kutte utslipp, ta hele landet i bruk og bygge ut vår felles velferd. Dette er en plattform for et rødere og grønnere Norge, slår Støre fast.  –  Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ulike røtter. Vi representerer historisk litt ulike deler av landet og ulike deler av samfunnet. Men når vi samarbeider godt, er vi på litt ulike måter begge en kraft for å gjøre vanlige folks liv bedre. På Hurdal har vi vært på vårt beste, sier Støre.