Fra venstre: Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp), fylkesordfører Marianne Chesak (Ap), Alexander Rügert-Raustein (MDG) og Kjartan Alexander Lunde (V)

Klima og satsing på skole- gjennomføring er viktigst i fylkesbudsjettet

I dag legger flertallspartiene Ap, Sp, KrF, MDG og Venstre sitt fylkesbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023. Flertallspartiene står sammen om å øke satsingen på to svært viktige områder, satsing på gjennomføring av videregående skole og at fylkeskommunen skal bidra til å nå klimamålene.

-Vi har stadig flere som gjennomfører videregående skole etter langvarig og systematisk satsing på dette over flere år, og vi er spesielt gode i vårt fylke på dette. Ulikhetene øker og er en trussel mot fellesskapet vårt. Nettopp derfor er det så viktig at ungdommene fullfører sin skolegang og vi har nå klatret fra 7. plass til 3. plass i landet på gjennomføring av videregående skole. Vi skal klatre helt til topps på dette, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

-Den andre stor satsingen i budsjettet er klima, og framtiden vår. Dette er vår tids viktigste utfordring, både globalt og regionalt. Også fylkeskommunen kan gjøre mer på dette området. Framover skal vi redusere flyreiser, vi skal ha klimabudsjett og egen klimarådgiver for fylkeskommunen. Dette er helt avgjørende for at vi skal sette inn treffsikre tiltak som gjør at vi klarer å redusere vårt klimaavtrykk raskt og i tråd med klimamålene i Parisavtalen, sier Chesak.

Fylkesrådmannens innstilling viser at vi framover må forberede oss på strammere økonomi i fylkeskommunens ansvarsområder, og budsjettet er preget av det. Den økonomiske situasjon gjør at Rogaland fylkeskommune må kutte 80 millioner. 

-Regjeringen har gjennomført en oppgavereform som i praksis har tappet fylkeskassen for mange titalls millioner. De har overført store, viktige og ressurs-krevende oppgaver til fylkeskommunen uten at de har overført midler til å utføre disse ekstra oppgavene, sier Chesak.

Likevel har flertallspartiene vært opptatt av å skjerme viktige områder fra kutt. Spesielt viktig har det vært for oss å reversere kuttene i nullvisjonen, som er et av de viktigste satsingsområdene i fylkeskommunen. Vi har også skjermet sommerskolen som hjelper med å hente tilbake de som faller ut av skolen og gi dem muligheten til å fullføre det samme året. Vi har også beholdt sosialrådgiverne som ser elevene som sliter. Oppfølgingstjenesten har vi også vært opptatt av å skjerme, blant mange andre områder som vi har løftet fram og valgt å satse på videre, til tross for en presset økonomisk situasjon.