Fylkesbudsjettet 2019

Et budsjett for sosial utjevning, og et budsjett for fremtidens Rogaland sa Marianne Chesak under pressekonferansen

Her står fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) helt til venstre, deretter fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap), Janne Johnsen (H), Anja Endresen (V) og Torfinn Ingeborgrud (MDG) helt til høyre. De står bak et bord.

Fv: Solveig Ege Tengesdal (KrF), Marianne Chesak (Ap), Janne Johnsen (H), Arne Bergsvåg (SP), Anja Endresen (V) og Torfinn Ingeborgrud (MDG)

Mange Rogalendinger har ikke de samme mulighetene til å leve like gode liv som andre. Ulikhetene øker. Det vil vi bidra til å gjøre noe med.

Det er derfor vi nå gjør det lettere og billigere for småbarnsfamilier å droppe bilen og heller ta barna med på bussen.

Det er også derfor vi innfører en ny billigere og enklere klippekort-ordning, kalt «avogtil».

Det er derfor vi innfører gratis skolefrokost på alle videregående skoler i Rogaland. Fire av ti dropper nemlig frokost - og særlig de som trenger den mest. 

Det er også for å redusere de sosiale forskjellene at vi vil hjelpe flere av ungdommene om har falt ut av skolen og arbeidslivet inn igjen. Det vil vi gjør med såkalte kvalifiseringssentre som betyr at de får 1 til 1 hjelp og oppfølgning hele veien tilbake. 

Det er for å gi flere en sjanse til å leve gode liv at vi legger til rette for at frivillige organisasjoner, som Røde Kors, kan engasjere ungdom som ikke eller har et sosialt miljø. Vi vil forsøke å ta denne modellen inn i skolen. For å hindre sosial fattigdom.

Det er derfor vi etablerer et helt nytt næringsfond med fokus på å stimulere næringsutvikling i de områdene i fylket vårt som sliter med dette.

Det er derfor vi skal bidra til å sikre veien ved Svandalsfossen, slik at innbyggerne i Sauda har fri ferdsel hele året. 

Dette er derfor et budsjett som skal utjevne de sosiale forskjellene mellom rogalendingene.