Endelig listeforslag til Stortingsvalget 2021

Stortingsvalget 2021

Nominasjonskomiteen i Rogaland Arbeiderparti har i dag oversendt til kommunepartiene og AUFs fylkeslag sitt endelige listeforslag over kandidater fra Rogaland Arbeiderparti til Stortingsvalget 2021. 

- Rogaland Arbeiderparti har mange dyktige kandidater fra alle deler av fylket som har ønsket å stille seg til disposisjon for partiet. Noe som har vært en stor styrke i den grundige prosessen komiteen har hatt frem til dette endelige listeforslaget, sier Eirin Sund, leder for valgkomiteen og tidligere stortingsrepresentant. 

- For oss i komiteen har det vært viktig å få frem bredden i partiet, blant annet når det gjelder alder, erfaring, yrke og geografi. 

Første listeforslag har vært på høring i partiorganisasjonen i Rogaland, samt hos AUF.  

Den endelige listen er basert på innspillene, og fremmes nå til endelig behandling på Rogaland Arbeiderpartis nominasjonsmøte 21. november 2020. 

- Det er med stor glede at vi i komiteen har innstilt Hadia Tajik (37), fra Sandnes på 1. plass. Hadia er veldig godt kjent over hele landet som nestleder i Arbeiderpartiet og finanspolitisk talsperson.  

For oss er hun i tillegg Hadia fra Bjørnheimsbygd med lang politisk erfaring i fremskutte posisjoner for partiet i en årrekke, også fra regjering som statsråd.  

- På 2. plass har vi innstilt Torstein Tvedt Solberg (35) fra Storhaug og Stavanger.  

Torstein har i sine perioder på Stortinget markert seg veldig godt som en dyktig stortingsrepresentant, og utdanningspolitisk talsperson.  

Med Hadia og Torstein innstilt gjenvalgt på første- og andreplass sikrer vi en viktig kontinuitet og støtte for de øvrige innstilte kandidatene.  

- På 3. plass har vi innstilt Tove Elise Madland (55), fra Vindafjord.  

Tove Elise er varaordfører i Vindafjord og nå fungerende ordfører. 

Tove Elise er en nykommer på stortingslisten til Rogaland Arbeiderparti, men har lang erfaring innen både lokalpolitikken og fra fagbevegelsen, som mangeårig tillitsvalgt i Fagforbundet.    

Vi gjør oppmerksom på at på tredjeplassen er det en dissens for Silje Helliessen (39) fra Haugesund.  

Silje er nestleder i Haugesund Arbeiderparti, hun har engasjert seg og vært aktiv i bl.a. Amnesty og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.   

Videre har nominasjonskomiteen en delt innstilling på fjerdekandidaten.  

Her har fire av nominasjonskomiteens medlemmer innstilt Øystein Langholm Hansen (63) fra Stavanger.  

Langholm Hansen er stortingsrepresentant i inneværende periode, har tidligere vært vara til Stortinget og har dermed god og solid erfaring fra nasjonalpolitikken.  

Han har lang fartstid som tillitsvalgt i Fellesforbundet, og har i mange år vært distriktssekretær i LO Rogaland.    

Tre av nominasjonskomiteens medlemmer har innstilt på Tom Kalsås (34) fra Gjesdal.  

Tom Kalsås er småbarnsfar, kommunestyrerepresentant i Gjesdal og er nå gruppeleder i Rogaland Arbeiderpartis fylkestingsgruppe.  

Kalsås har siden 2007 vært aktiv i lokalpolitikken, og ble i 2019 valgt inn i fylkestinget.  

Kalsås har markert seg nasjonalt som medlem i Arbeiderpartiets programkomiteen for stortingsprogrammet 2021. Han har også møtt som vara på Stortinget i inneværende periode. 

To av nominasjonskomiteens medlemmer har innstilt på Hamza Ali (20) fra Sola.  

*Hamza Ali sitter i dag i formannskapet og kommunestyret i Sola kommune.  

Ali har tidligere vært fylkesleder i AUF i Rogaland og har møtt i landsstyret til AUF.  

Ali har, til tross for sin unge alder, lenge vært aktiv i lokal- og regionalpolitikken og har også vært synlig nasjonalt i flere politiske saker.    

På femteplassen har nominasjonskomiteen innstilt Marte Eide Klovning (36) fra Utsira.  

Marte er ordfører på Utsira i sin tredje periode og sitter som vara til fylkestinget. Marte har alltid talt distriktenes sak, og er opptatt av mangfold og bred representasjon. 

Komiteen har med dette gleden av å innstille på en liste som er full av nye talenter, og personer med lang erfaring. Alle de nevnte på listen vil kunne stille sterkt, både i valgkampen for Arbeiderpartiet og på Stortinget for Rogaland. 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Eirin Sund, leder, TimeDag Mossige, nestleder, StavangerAnnelin Tangen Mjølne, Sandnes  Daniel Bøhn Rayner, AUF  Gudrun Caspersen, HaugesundJarle Nilsen, KarmøySiv Len Strandskog, Kvinnenettverket  Gorm Kjernli, Eigersund  Wibecke Natås, Hå  Kari Vaage Gjuvsland, Suldal (1 vara.)  

 Kontaktinfo:v/ leder av nominasjonskomiteen Eirin Sund, mobil: 995 41 957   

Stavanger, torsdag 22. oktober 2020   

Med vennlig hilsen  Eirin Sund – leder av nominasjonskomiteen Rogaland Arbeiderparti 

*Hamza Ali har trukket seg fra listen etter at nominasjonskomiteen har utarbeidet listen.