Endelig listeforslag fra nominasjonskomitéen

Nominasjonskomiteen i Rogaland Arbeiderparti har sendt ut til kommunepartiene og AUFs fylkeslag sitt endelige listeforslag over kandidater fra Rogaland Arbeiderparti til Fylkestingsvalget 2019.

Komiteen har hatt en grundig prosess og registrerer at det er stor vilje til å påta seg denne viktige oppgaven. Partiet har mange dyktige kandidater som er aktuelle i denne forbindelse.  

Første listeforslag har vært til behandling i alle kommuneparti-lag og AUFs fylkeslag. Den endelige lista fremmes nå til endelig behandling på Rogaland Arbeiderpartis nominasjonsmøte 17 november som finner sted på Quality Airport Hotel.