Budsjettflertallets forslag til Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

- Solidaritet og felleskap

Fra venstre står Simon Næsse, Marianne Chesak og Jarle Nilsen. Alle holder et eksemplar av budsjettforslaget til flertallet.

Simon Næsse, Marianne Chesak og Jarle Nilsen

I dag har vi lagt frem budsjettflertallets forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021. Forslaget er vedlagt i sin helhet.

Budsjettflertallet, bestående av Ap, KrF, Sp, V, SV, MDG og FrP legger i dag frem et forslag til økonomiplanen som reflekterer godt den tiden Rogaland fylke er i. Det er stramme tider, så vi må foreta tøffe prioritereringer og nødvendig effektivisering. Det gjør vi i vårt forslag.

Vi legger frem et ansvarlig budsjett og en økonomiplan som vil sikre et handlingsrom slik at vi er bedre forberedt for utfordringene som kommer de neste årene. Samtidig har vi foreslått noen nye påplussinger og ideer som vil ta Rogaland inn i en ny tid. 

Ungdomsbudsjett

 - Jeg er godt fornøyd med forslaget vi har lagt frem. Det er et budsjett hvor vi fortsetter vår satsing på ungdommene våre i fylket. Vi fortsetter å styrke vår 0-visjon mot frafall og vi reverserer de foreslåtte skolekutten,  sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak.

- Vi har også i årets budsjett satt inn en nullvisjon mot selvmord. Altfor mange av våre innbyggere velger å ta sitt eget liv, også våre unge. Selvmordsproblematikk er et alvorlig samfunnsproblem som mange av oss blir berørt av, både i privatliv og i arbeidslivet.

Tallene for selvmord er stabile og ikke nedadgående. Det er verd en refleksjon i et samfunn der andre typer uforutsette dødsfall går ned. Vi har ingen å miste, og vil samarbeide med flere organisasjoner, bedrifter og kommuner for å få ned antall selvmord. 

Stramt budsjett

 - Vi har måtte foretatt tøffe prioriteringer og har måtte sett på budsjettet og økonomiplanen med et mål om effektivisering og økt handlingsrom. Det har vi fått til med dette budsjettet, og i løpet av to år vil vi redusere gjeldsgraden med ca. 4 prosentpoeng, og gjør at vi er bedre forberedt for utfordringene som kommer de neste årene.

Kollektivtilbudet

Vi satser på kollektivtilbud, både i byområdene og distriktene. Spesielt stolt er vi over at vi har holdt ungdomskortet på kr. 299,- og har utvidet med ett årskull til 22 år. Det betyr at flere ungdommer kan benytte seg av kollektivtilbudet, til en billigere pris.

Vi har også bedt om en sak angående kollektivtilbudet i distriktene, spesielt bestillingstransport. Det er viktig for oss at kollektivtilbudet er tilstede i distriktene og vil ha kartlagt hvordan dette kan løses best, i samarbeid med distriktene selv. 

Spørsmål til budsjettet og økonomiplanen kan henvendes til politisk rådgiver, Daniel Bøhn Rayner på [email protected]

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak på talerstolen foran Rogaland Fylkeskommune sin logo.

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak

Simon Næsse fra talerstolen foran Rogaland Fylkeskommune sin logo

Leder i opplæringsutvalget, Simon Næsse