Posisjonspartienes årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Budsjettet i fylket: Vil holde hjulene i gang - prioriterer skoler og fylkesveier

Posisjonen i fylket vil bruke 1,7 milliarder på å oppgradere skolebygg de neste årene. Nær en milliard brukes på veivedlikehold og rassikring neste år. Fortsatt høye investeringer sikrer arbeidsplasser en tid hvor vi trenger det mest.

- Vi står midt oppe i en pandemi, og det får konsekvenser for økonomien til kommunesektoren over hele landet, også for Rogaland fylkeskommune. Derfor er jeg glad for at vi sikrer fortsatt høye investeringer framover, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Kjerneoppgavene til fylket er videregående opplæring, fylkesveier, kollektivtransport, kulturformidling og tannhelse.

Det er et stort ansvar å sikre at vi har gode skolebygg og trygge veier i hele fylket, og er grunnlag for store investeringer i foreliggende budsjett. Antallet elever er i vekst, og derfor er utvidelse og oppgraderinger av skolebygg et viktig grep framover.

Fylkeshuset skal på sikt pusses opp for å redusere driftskostnader.

De samlede investeringene bidrar til høy aktivitet, totalt 13 milliarder kroner de neste fire årene. Rogaland fylkeskommune stiller en rekke krav i sine anbud til leverandører i bygg- og anleggsbransjen, det betyr at kontraktene spiller en avgjørende rolle for å skaffe arbeid til lokale bedrifter og løfte seriøsiteten i bransjen.

Fylket tar et betydelig klima- og miljøansvar også i disse økonomisk krevende tidene. Det stilles høye krav til nye bygg, og krav om lave utslipp i kollektivanbud.

Byvekstavtalen ble signert i august. Den har utløst store midler til hele regionen for å øke satsing på kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier. Rutetilbudet for buss er betydelig utvidet, og utbygging av bussveien er i full gang.

Det er viktig for flertallspartiene at fylkeskommunen har en sunn og fornuftig økonomisk styring, og at føringene gjelder for et lengre perspektiv enn akkurat denne perioden.

- For Arbeiderpartiet har det vært viktig å opprettholde satsingen på nullvisjonen mot frafall i den videregående skolen, og vi er glade for å ha fått gjennomslag for økte midler, slik at vi unngår sammenslåing av klasser og økt antall elever i klassene på yrkesfag, sier gruppeleder Tom Kalsås.

- Vi er glade for at vi har funnet penger til å opprettholde store deler av hurtigbåtttilbudet frem til den store omleggingen i 2023, som blant annet sikrer fortsatt hurtigbåt til Kvitsøy, et fortsatt godt tilbud til Røvær og Feøy, og som hindrer kutt i lørdagsruten til Sauda. Samtidig legger vi opp til en god og involverende prosess sammen med kommunene for å sikre et fortsatt godt hurtigbåttilbud i hele fylket også etter 2023.

-Mange eldre har som følge av covid19-pandemien måttet være mye alene og mange er ensomme. Derfor er vi glade for at posisjonspartiene er enige om å sette av 1 millioner per år til den kulturelle spaserstokken. På den måten bidrar vi til kulturelle aktiviteter og innhold i hverdagen for mange eldre i hele fylket, samtidig som vi sikrer oppdrag til de mange som jobber innenfor kultursektoren. Sier Kalsås.

Budsjettet i sin helhet kan du lese under.