Årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti

10. - 11.mars

Fra venstre: 

Lin Veronica Jacobsen, Tom Kalsås, Dag Mossige (2.nestleder), Tove Elise Frøland, Alan G. Thompson, Stanley Wirak (leder), Hege Haukeland Liadal (1.nestleder), Annelin Tangen, Siv-Len Strandskog, Karl Gjedrem og Tone Elin Berge.

Rogaland Arbeiderparti har denne helgen holdt vårt ordinære årsmøte i Stavanger. Årsmøtet er vårt største politiske verksted, og denne helgen har vi debattert og vedtatt ny politikk. Vedlagt er vår vedtatt politikk.  

Valg:

Stanley Wirak ble valgt som leder.

Hege Haukeland Liadal og Dag Mossige ble valgt som første- og andre nestleder.

Deretter ble Siv-Len Strandskog valgt som leder av Kvinnenettverket, Tom Kalsås som studieleder, og Tone Elin Berge og Alan G. Thompson som styremedlemmer. Hamza Ali fra AUF i Rogaland tiltrer styret.

Tusen takk for tilliten! Jeg er stolt over å få muligheten til å fortsatt lede Rogaland Arbeiderparti sammen med det nyvalgte styret, og hele det store laget som Rogaland Arbeiderparti er. Sa Wirak da han var valgt.

I helgen har vi vedtatt mye god politikk, med bra diskusjoner og debatt. Det er stor bredde i vårt parti, og vi vedtok i dag politikk som svarer på denne bredden. Det er derfor med stort engasjement at vi nå skal i gang med nominasjons- og programprosessen, og jeg gleder meg til å se det laget og programmet vi skal stille med til valget i 2019.

Rogaland Arbeiderparti vedtok i helgen både et helhetlig dokument med viktige, tydelige og ambisiøse politiske områder, men vi vedtok også særskilte uttalelser – som er politiske områder vi vil spesielt belyse. Her kan vi nevne heldagsskole, en ny inngang til sykehusfinansiering, kampen mot sosial dumping og et mer likestilt samfunn.

Det blir en god, og spennende politisk periode fremover, hvor Rogaland Arbeiderparti vil vise igjen viktigheten av et Ap-styrt Rogaland. Avsluttet Wirak. 

Styret i Rogaland Arbeiderparti 2018 – 2020

Stanley Wirak, Leder, Sandnes

Hege Haukeland Liadal,  1. Nestleder,  Haugesund

Dag Mossige,  2. Nestleder,  Stavanger

Siv-Len Strandskog,  leder av kvinnenettverket,  Sola

Tom Kalsås,  Studieutvalgsleder, Gjesdal

Tone Elin Berge,  Styremedlem,  Hå

Alan G. Thompson,  Styremedlem,  Sauda

Hamza Ali,  Styremedlem,  AUF

Lin Veronica Jakobsen,  1.vara, Hjelmeland

Karl Gjedrem,  2. vara,  Bjerkreim

Tove Elise Olsen Frøland,  3. vara,  Vindafjord

Godfrey Thomas,  4. vara,  Tysvær

Annelin Tangen,  5. vara, Sandnes