Årsbudsjett 2023 og økonomiplan for Rogaland Fylkeskommune 2023-2026

Budsjettforslag AP, SP, KrF, V og H