Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

De store oppgavene løser vi best sammen

Tidslinje for programarbeidet

Programmet er nå på høring i partiorganisasjonen. Andreutkastet til program leveres sentralstyret innen 10. januar 2021. Dette skal så debatteres og endelig vedtas på landsmøtet i april 2021.

Forslag?

Alle som vil kan sende inn sine forslag til programmet på dittforslag.no