Arbeiderpartiets landsmøte

Arbeiderpartiet har gjennomført sitt 68. landsmøte torsdag (15.april) - lørdag (17.april).

Dette ble et utenom det vanlige landsmøte, ettersom det for aller første gang ble holdt digitalt. Rogaland Arbeiderparti stilte med hele 18 delegater. Se talene til noen av våre delegater under ved å trykke på lenken:

Tove Elise Madland, 3. kandidat til Stortingsvalget, Vindafjord

En god og trygg eldreomsorg. Styrke psykisk helsetilbud. Eldreomsorg skal ikke bli butikk, det skal skape sterkere fellesskap og ikke større forskjeller.Se talen til Tove Elise HER

Tom Kalsås, 4. kandidat til Stortingsvalget, Gjesdal

Fagopplæringen er viktig, og den tar Rogaland på alvor. Rogalandsmodellen stiller krav til at ved fylkeskommunale byggeoppdrag skal  15% av arbeidet skal utføres av lærlinger. Dette kravet må komme inn i det nasjonale regelverket.Se talen til Tom HER

Marte Eide Klovning, Utsira

Vi må gjenreise den sosiale boligpolitikken. Det er krevende for distriktskommuner å være utbyggere. Derfor må staten gå inn og gi støtte til utbyggere som ønsker å satse på boligbygging i distriktene. Det må og bli enklere for unge og lavtlønnede uten egenkapital å etablere seg, både i by og land.Se talen til Marte HER

Astrid Reiestad Førli, Gjesdal 

Det har blitt større forskjeller i samfunnet vårt de siste 8 årene. De som har mest får mer, mens de som har minst får mindre. Vi må gi rett til faste- og fulle stillinger – spesielt i kvinnedominerte yrker.Se talen til Astrid HER

Maren Vardøy-Lie, Time 

For mange nyutdanna lærer slutter – dette må vi forandre. Læreryrket skal bli attraktivt igjen! Skole Norge trenger et Arbeiderparti som satser på kvalifiserte lærere og setter dette på dagsorden.Se talen til Maren HER

Sigmund Lier, Tysvær 

Arbeid til alle er jobb nr. 1. i Rogaland vil olje og gass så sterkt i mange år, dette er en næring som skal utvikles og ikke avvikles. CCS, hydrogen og industrigass skal være energikilder for å sikre mer næringsutvikling lokalt. Arbeiderpartiet er på lag med industrien!Se talen til Sigmund HER

Dag Mossige, Stavanger

Det er det sterke offentlige helsevesenet som har hjulpet oss gjennom pandemien, helsevesenet står sterkt i Arbeiderpartiets program. I dag er Norge avhengig av helsepersonell fra andre land, vi må redusere behovet for å rekruttere andre lands helsepersonell. Dette gjør vi ved å utdanne flere leger i Norge – Universitetet i Stavanger står klart.Se talen til Dag HER

Jarle Nilsen, Karmøy

Norge er rikt på naturressurser. Fornybar kraft har vært et konkurransefortrinn i norsk industri i over 100 år.  Denne fordeles må vi bevare og utvikle, for å skape nye og grønne arbeidsplasser. Norges fordel innenfor havvind må utnyttes.Se talen til Jarle HER

Kari Nessa Nordtun, Stavanger

Det heter at i krise er vi alle sosialdemokrater. Det viser seg å ikke stemme, under pandemien øker forskjellene mellom folk. Arbeiderpartiet skal vinne Stortingsvalget, og styre landet med den ekte sosialdemokratiske politikken. Den som reduserer forskjeller og styrker fellesskap. Nå er det vanlige folks tur.Se talen til Kari HER

Odd Stangeland, Eigersund

Ved å ta hele landet i bruk styrkes både storbyene, småbyene og distriktene. For å lykkes må det bo og arbeids folk i hele Norge. Sentraliseringen svekker hele Norge.Se talen til Odd HER

Annelin Tangen, Sandnes

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer en. Vi skal føre en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv.Se talen til Annelin HER