Arbeiderpartiet vil verne om Rekefjord

La meg gjøre det helt klart: Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Rekefjord, Brevik eller andre steder mot befolkningens vilje. Det har Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre vært klinkende klare på.

Arbeiderpartiet vil utarbeide en nasjonal strategi for å håndtere farlig avfall, og vil jobbe målbevisst for å få ned avfallsmengden. Vi trenger et takskifte i dette arbeidet, der vi både lytter til lokalbefolkningen og industriens behov. Det vi garanterer er å ha to tanker i hodet samtidig, noe dagens H og FrP regjering har hatt vanskelig for.

I Dalane tidene skriver Høyre, KrF og FrP usanne påstander om vår politikk, slik de har gjort hele valgkampen. Man kan bare spekulere i hvorfor de bruker de siste dagene før valget til å «spre skit» om andre, fremfor å avklare hva egne parti mener i denne saken. Der Støre har vært klar på at AP ikke vil tvinge igjennom deponi mot befolkningens vilje har Erna Solberg, Siv Jensen og Knut Arild Hareide vert tause! Skal jeg benytte samme nivå på debatten som Pedersen, Egeli og Rosland burde overskriften på dette innlegget vert: «Vern og Rekefjord – si nei til Høyre, FrP og KrF».

Stemmer du Arbeiderpartiet er det klart hva du får, vi vil verne om Rekefjord, sikre industrien gode vilkår og investere i en bedre skole, barnehage og eldreomsorg. Godt valg.

Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant (AP) og Frank Toks, varaordfører Sokndal (AP)