Arbeiderpartiets landsmøte 2019

Rogaland Arbeiderparti på landsmøte dag 1

Fra 4.april til 7.april har Arbeiderpartiet landsmøte på Oslo Kongressenter. Rogaland Arbeiderparti stiller med 18 delegater, der 12 av delegatene har fått tid på talerstolen.

Torsdag var første dag, og Rogaland hadde 7 delegater på talerstolen. Vår fylkesleder, ordfører og ordførerkandidat i Sandnes, Stanley Wirak slo et sterkt slag for dagens oljepolitikk fra talerstolen.

Se talen til Stanley her

Nestleder i AUF i Rogaland Julia Eikeland gjorde det knallbra på talerstolen i dag, og argumenterte godt på hvorfor vi bør har skolelekser og ikke hjemmelekser.

Se talen til Julia her

Ordfører og ordførerkandidat i Tysvær, Sigmund Lier mener det er avgjørende for Tysvær og Rogaland å gå foran i det grønne skiftet. Dette gjør vi ved å bruke ren avkarbonisert naturgass. Hydrogenproduksjon kan bli starten på et nytt industrieventyr, som gir arbeidsplasser og et grønt skifte.

Se talen til Sigmund her

Ordførerkandidat i Sauda Hallgeir Amdal snakket engasjert om viktigheten av et godt hurtigrutetilbud i Ryfylke, og langs andre bebodde strøk langs norskekysten. Distriktspolitikk er viktig, det heter "By og land, hand i hand".

Se talen til Hallgeir her

Fylkesvaraordfører og vår fylkesordførerkandidat Marianne Chesak mener vannkraft-eventyret fortjener nye kapitler. Med riktige investeringer og utvidelser kan vi produsere:1) like mye energi som alle fossilbiler på veiene i Norge i dag2) over dobbelt så mye som all energi vindkraften i drift og utbygging vil produsere.Marianne mener vi må endre skattesystemet for å legge bedre til rette for dette. 

Se talen til Marianne her

Ordfører og ordførerkandidat på Utsira Marte Eide Klovning slår et slag for at alle samfunn skal være levedyktige, både store og små. Hun trekker frem Utsira, som har både gratis skolelunsj, fyll sykehjems- og barnehagedekning blant annet.

Se talen til Marte her

Odd Stangeland som er ordfører og ordførerkandidat i Egersund, har sittet i distriktsutvalget, og fortalte om viktigheten av verdiskapningen i hele Norge, men spesielt i distriktene. 

Se talen til Odd her

Rogaland sine delegater samlet seg for et gruppebilde før oppstart av landsmøte.