Arbeiderpartiet sitt landsmøte 2019

Rogaland Arbeiderparti på landsmøte - Oppsummering

Landsmøtet er over for denne gang, og her kommer tema og talene til de delegatene som ikke er blitt sendt ut tidligere. 

Lørdag 6.april var siste dag med debattinnlegg på landsmøte. Rogaland hadde 3 delegater som tok til scene for å tale. Ordfører og ordførerkandidat Frode Fjeldsbø fokuserte på Norge sin evne og vilje til omstilling og fornying. Dette må vi ta med oss videre i utviklingen av Norge. Som eksempel for økonomisk og økologisk bærekraft brukte han Gjesdal som en smart-kommune. Gjesdal inviterer befolkningen med på medvirkningsprosesser ved bruk av teknologi for å lage en langsiktig bærekraftig politikk som gagner de fremtidige generasjonene.

Se Frode sin tale her

Leder i Rogaland AUF, Hamza Ali, holdt et engasjerende innlegg om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Hamza fokuserte på viktigheten av ungdomsopprøret som har blomstret opp. Sosialdemokratiet må lytte, forstå og handle. Det nytter ikke lengre med fine ord, ungdommen krever handling mot klimaendringen!

Vedtak: Kompromiss – ikke varig vern, men ingen konsekvensutredning i Vesterålen, Lofoten og Senja. Norsk sokkel skal bli helt utslippsfri, og myndighetene og industrien skal sammen sette en tidsfrist for når det kan skje

Se Hamza sin tale her

Ordfører og ordførerkandidat i Karmøy, Jarle Nilsen, talte for fornybarenergi kilder der han fokuserte på vindkraft, flytende vindkraft ute i havet. Nilsen mener at Norge som er et så framtredende land innenfor offshore teknologi må komme på banen og gå i front når det gjelder flytende vindkraft.

Vedtak: Fokus på klimavennlig og bærekraftig energiutvikling

Se Jarle sin tale her

Nestleder i Rogaland og stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal fra Haugesund. Liadal holdt en fantastisk tale om viktigheten av en ansvarlig, helhetlig og ambisiøs olje-, gass- og energipolitikk. Her ble det litt av 70-tallet, popmusikk, Aha og selvfølgelig oljå! 

Se Hege sin tale her

Ordførerkandidat Torhild Pedersen i Strand la frem en sterk tale om viktigheten av varig tilrettelagt arbeid. Tilrettelagte arbeidsplasser er inkluderende, det gir en mestringsfølelse og det øker livskvaliteten for blant annet mennesker med utviklingshemming. Arbeiderpartiet er partiet for de som arbeider og de som ønsker arbeid, dette må vi jobbe for. 

Vedtak: Arbeiderpartiet kjemper for alle arbeideres rettigheter og mulighet til arbeid.

Se Torhild sin tale her

Siv-Len Strandskog er ordførerkandidat i Sola og medlem av oppvekstutvalget. Hun holdt en personlig og rørende tale om viktigheten av fellesskap gjennom fritidsaktiviteter, samt sikre inkludering gjennom universelle tjenester, som aktivitetskort og en fellesskole. 

Vedtak: AP har vedtatt SFO skal være gratis for de yngste, gratis aktivitetsskole for 6-åringeneBarnetrygden opprettholdes på dagens nivå, men skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.

Se Siv-Len sin tale her

Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidat i Stavanger, snakket om den psykiske helsen til barna våre. Det er en økning blant barn og unge som sliter med stressrelaterte sykdommer. Arbeiderpartiet må kjempe for at barn og unge skal ha en god psykisk helse og oppleve trivsel i hverdagen. 

Se Kari sin tale her

Ordførerkandidat i Vindafjord, Tove Elise Olsen Frøland, holdt en engasjerende tale om retten til heiltid. Heltidsarbeid har flere fordeler, det skaper trygghet i hverdagen til arbeideren, bedre kvalitet på tjenestene og bedre arbeidsmiljø. Dette er en personlig kamp for Tove Elise, og en viktig kamp for Arbeiderpartiet. 

Vedtak: AP skal jobbe for faste arbeidsplasser, mindre midlertidighet.

Se Tove Elise sin tale her

Ordførerkandidat i Hå, Tone Elin Berge, snakket om hvordan våre barn kan få en god skoledag gjennom et sunt skolemåltid. Et felles skolemåltid fremmer fellesskapsfølelsen blant elevene, og lærer elevene viktigheten av et sunt og næringsrikt kosthold. 

Vedtak: Vedtatt. Arbeiderpartiet går inn for et gratis skolemåltid.

Se Tone Elin sin tale her

Varaordførerkandidat Annelin Tangen i Sandnes deltok i en spontandebatt der hun forsvarte skolelekser. Dagens hjemmelekser er en mulig årsak til barn og unges høye stressnivå. 

Vedtak: Ingen vedtak – trenger bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne ta en avgjørelse

Se Annelin sin tale her

Vår fylkesleder, ordfører og ordførerkandidat i Sandnes, Stanley Wirak slo et sterkt slag for dagens oljepolitikk fra talerstolen.

Vedtak: Kompromiss – ikke varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.  Arbeiderpartiet satser på videre utvikling i oljenæringen. 

Se Stanley sin tale her

Nestleder i Rogaland AUF Julia Eikeland gjorde det knallbra på talerstolen i dag, og argumenterte godt på hvorfor vi bør har skolelekser og ikke hjemmelekser.  

Vedtak: Ingen vedtak – trenger bedre kunnskapsgrunnlag for å ta en avgjørelse

Se Julia sin tale her

Ordfører og ordførerkandidat i Tysvær Sigmund Lier mener det er avgjørende for Tysvær og Rogaland å gå foran i det grønne skiftet. Dette gjør vi med å bruke ren avkarbonisert naturgass. Hydrogenproduksjon kan bli starten på et nytt industrieventyr, som gir arbeidsplasser og et grønt skifte. 

Vedtak: AP skal fokusere på klimavennlig energiutvikling

Se Sigmund sin tale her

Ordførerkandidat i Sauda Hallgeir Amdal snakket engasjert om viktigheten av et godt hurtigrutetilbud i Ryfylket, og langs andre bebodd strøk langs Norskekysten. Distriktspolitikk er viktig, det heter "By og land, hand i hand". 

Vedtak: AP sin politikk er for både by og land, vi trenger distrikt og byer og må tilrettelegge for distriktene

Se Hallgeir sin tale her

Fylkesvaraordfører og vår fylkesordførerkandidat Marianne Chesak mener vannkraft-eventyret fortjener nye kapitler. Med riktige investeringer og utvidelser kan vi produsere 1) like mye energi som alle fossilbiler på veiene i Norge i dag 2) over dobbelt så mye som all energi vindkraften i drift og utbygging vil produsere. Marianne mener vi må se på alle mulige løsninger for å få til dette.  

Vedtak: Arbeiderpartiet skal fokusere på klimavennlig energiutvikling.

Se Marianne sin tale her

Ordfører og ordførerkandidat Marte Eide Klovning slår et slag for at alle samfunn skal være levedyktige, både store og små. Hun trekker frem Utsira, som har både gratis skolelunsj, full sykehjems- og barnehagedekning blant annet. 

Vedtak: AP sin politikk er for både by og land, vi trenger distrikt og byer og må tilrettelegge for distriktene

Se Marte sine tale her

Odd Stangeland som er ordfører og ordførerkandidat i Egersund har sittet i distriktsutvalget, og fortalte om viktigheten av verdiskapningen i hele Norge, men spesielt i distriktene. 

Vedtak: AP sin politikk er for både distriktene og byene.

Se Odd sin tale her

Rogaland gjengen samlet på Youngstorget

Rogaland gjengen samlet utenfor Kongressenteret på Youngstorget.