Revidert listeforslag til fylkestingsvalget (2023-2027) for Rogaland Arbeiderparti

Oppdatering 11.11.22.:Nominasjonskomiteen er nå ferdig med revidert listeforslag fylkestingslisten til nominasjonsmøte 19. november, se vedlegg.

Nominasjonskomiteen i Rogaland Arbeiderparti er nå ferdig med 1. utkastet på listeforslag til fylkestingsvalget (2023-2027).

Komiteen har hatt en grundig prosess og registrerer at det er stor vilje til å påta seg denne viktige oppgaven. Partiet har mange dyktige kandidater som er aktuelle i denne forbindelse. Komitéen har søkt å balansere hensynet til geografisk fordeling, faglig og yrkesmessig bakgrunn, alder og egnethet.

Nominasjonsmøtet avholdes 19. november i Stavanger.

Nominasjonskomiteen

v/ Jarle Nilsen