lysefjorden

Framtidas Rogaland

Framtidas Rogaland

Rogaland er et fylke med høy kompetanse, sterk skaperkraft, utbredt dugnadsånd, og store naturressurser. Disse ressursene må vi nå mobilisere i møtet med en global pandemi, krig i Europa, og et massivt behov for grønn omstilling.

Utfordringene vi står overfor må møtes med aktiv næringspolitikk, høyere kompetanse, bedre infrastruktur, og en ambisiøs miljøpolitikk. Derfor har vi behov for et enda sterkere, regionalt folkevalgt nivå. Derfor har vi behov for et enda sterkere Rogaland Arbeiderparti.

Rogaland er hjemfylket for flere av de store motorene i norsk næringsliv. Vi har en industrihistorie å være stolt av. Nå er fylket i rask dreining mot en mer mangfoldig næringsstruktur. Med store nyetableringer fra nord til sør må vi fortsette arbeidet med å forbedre kommunikasjonen i hele fylket.

Fylkespolitikken handler om å se hele Rogaland under ett. Vi skal skape gode nabolag med opplevelser i nærområdet og rike hverdagsliv for unge og eldre. Derfor jobber vi med helhetlig utvikling av tettsteder, bygder og storbyene.

Rogaland er landets viktigste verdiskapingsfylke. I de neste fire årene skal vi videreutvikle den ledende posisjonen vår innen olje og gass, fornybar energi, maritim næring, landbruk og havbruk. Vi skal skape nye, grønne arbeidsplasser i hele Rogaland.  

Vi skal fortsette å være ledende i landet på videregående opplæring. Vi skal utvikle en bedre tannhelsetjeneste, og et aktivt friluftsliv som styrker folkehelsen.

De neste fire årene skal Rogaland Arbeiderparti fortsette arbeidet for et inkluderende, omstillingsdyktig og rettferdig Rogaland. Et Rogaland der alle er med, og der alle har muligheten til å bidra til å gjøre dette fantastiske fylket vårt enda bedre.

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om Framtidas Rogaland?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker