Medlemsansvarlig

Tone Elin Berge

Hun er 52 år, gift og har tre gutter som begynner å bli voksne. Bor på Varhaug. Jobber på Nærbø som tannlege i Tannhelse Rogaland.

Tone Elin Berge

Like muligheter for alle uansett hvem man er, uansett bakgrunn.

Tone Elin har vært gruppeleder for Hå Arbeiderparti i denne perioden. Det har vært så kjekt og meningsfullt at hun takket ja til å stille som ordførerkandidat. Å få være folkevalgt er et privilegium, sier Tone Elin.

I perioden som kommer skal Tone Elin være med å styrke felleskapet i Hå. Hun vil ha en skole der alle trives, der alle elever kjenner seg inkludert og sett. Tiden er inne for at alle elever i Hå-skolen får tilbud om et skolemåltid. Skal vi fortsette å ha en god eldreomsorg, må vi se framover, sikre oss god kompetanse. Da må vi tilby flere hele, faste stillinger i pleie og omsorg. Hå er en av landets viktigste jordbrukskommune. Bøndene våre produserer mat til hele landet, de genererer mange arbeidsplasser. Jeg er på lag med bøndene i Hå, sier Tone Elin

Utenom å være opptatt av politikk, liker Tone Elin å gå på tur i nærområdet, helst på en topp for å se utover. Å benytte seg av det gode kulturtilbudet som vi har rundt dørene, er med på å lade batteriene.