Representant

Frode Waldemar

Frode Waldemar

Hvordan ble du medlem i AP? Jeg meldte meg inn i Lund Ap etter kommunevalget i 2015. 

 Hva er det fineste du vet med kommunen din?  Det fineste med Lund kommune er alle de hyggelige og engasjerte innbyggerne vi har og ikke minst all den flotte naturen med alle de fine turmulighetene den gir.  

Hva er det beste/fineste med Rogaland? Det beste med Rogaland fylket er mangfoldet av innbyggere fra større byer og de ulike distriktene. Engasjementet og stå på viljen i næringsfylket Rogaland med god blanding av industri, landbruk, olje næring, leverandørindustrien med mer.  Ett allsidig og variert kultur og idretts tilbud i hele fylket. 

Hva gleder du deg mest til i året som kommer?  Jeg gleder meg til valgkampen og ikke minst til ett positivt valgresultat for både parti og undertegnede..... :-D  

Hvorfor stiller du til valg?  Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra for Arbeiderpartiet og i politikken etter 26 år med styrearbeid i ulike lag og foreninger. Jeg ønsker å bidra til en bedre hverdag for alle innbyggere i fylket uansett bakgrunn, bosted og yrke. 

Hva er din hjertesak?  Min hjertesak er samferdsel/kollektivtilbud. Jeg mener det er grunnleggende viktig for alle innbyggere i fylket å ha muligheten til å bo og jobbe der en selv vil. Dette innebærer og gode internett og mobil forhold på lik linje med trygge og sikre veier samt gode kollektivtilbud. Vi trenger ny E39 mellom Kristiansand og Stavanger snarest mulig og gode kollektiv tilbud for både buss og tog til alle innbyggere i Rogaland. 

Hva fikk deg inn i politikken? Jeg ble interessert i lokalpolitikken etter å ha vært med på ett kommunestyremøte der nedleggelse av den lokale barneskolen var tema.