Leder

Bente Gravdal

Arbeiderpartiet bygger på verdier jeg setter svært høyt, som likhet, frihet og solidaritet. Jeg vil jobbe for at Rogaland skal være et trygt og godt sted å bo for alle innbyggere. Et fylke hvor alle er like mye verd!

Bente Gravdal

Bli bedre kjent med Bente Gravdal:

Hvordan ble du medlem i AP? Jeg meldte meg inn i partiet da jeg flytta hjem til Eigersund i 2011, etter å ha bodd i Stavanger i 14 år.    

Hva er det fineste du vet med kommunen din? Det fineste jeg vet med kommunen min er folkene som bor her.   

Hva er det beste/fineste med Rogaland? Det beste med Rogaland er mangfoldet i natur, og folkelynne. I generasjoner har Rogalendingene benytta naturressurser på stadig nye måter, og skapt gode lokalsamfunn i det varierende terrenget. 

Hva gleder du deg mest til i året som kommer? Jeg gleder meg til de mange menneskemøter og gode samtaler som venter rundt om i Rogaland.   

Hvorfor stiller du til valg? Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til, og for felleskapet. Jeg bryr meg. Som en del av et lag vil jeg bidra så godt jeg kan, til at Rogaland skal bli et enda bedre fylke å bo i.   

Hva er din hjertesak? Jeg er opptatt av helhet, og at alt henger sammen med alt. Men, hjertet banker litt ekstra for de som av ulike årsaker ikke roper høyest, de som sitter nederst ved bordet. De som kanskje aller mest trenger å bli sett og ivaretatt av fellesskapet. 

Hva fikk deg inn i politikken? Mitt engasjement for ruspolitikk.